Det Stavangerske Investeringsselskap AS

Det Stavangerske Investeringsselskap AS har primært som formål å drive med eiendomsutvikling og utleie av næringseiendommer i Stavanger-regionen.

Det Stavangerske Investeringsselskap AS anser sin oppgave for å være handel med eiendom, aksjer, verdipapirer og valuta. Vi legger stor vekt på god service og satser på at våre styrker skal være nærhet og god kommunikasjon i markedet.

Det Stavangerske Investeringsselskap AS har som mål å erverve og eie eiendommer med sentral beliggenhet i Stavanger og omegn.

Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskapning på lang sikt ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen.

Ivar S. Gundersen er daglig leder og eier av Det Stavangerske Investeringsselskap AS.

Kontakt oss:

E-post: ivar.gundersen@dsi-as.no

Telefon: 911 99 997

Besøksadresse: Langgata 1B, 4306 SANDNES

Postadresse: Markveien 19C, 4020 STAVANGER

Org. nr. 916 345 712