Galeivågen Eiendom


Areal: ca 1000 kvm med eldre byginger og ca 4,2 DA tomt/kai Sjørelatert industri. Utviklingseiendom. Båtplasser til leie.
Eiendommen er utleid til blant annet ELTEL Networks, Statens Kartverk og
Stavanger Plastservice