IKEA hentelager


Bygget som ofte blir omtalt som IKEA bygget består av lager på hele 10 000 kvm. Bygget ble ferdigstilt i 2006 og er en moderne lagerbygning med gode logistikkløsninger.

Idag benytter IKEA seg av hele lageret som vareutlevering og “plukklager” til kundene i distriktet.

Areal: ca 10 500 kvm
Kombinert Lager